FORSIDEN

   Historikk

Årene 1938-64
Årene 1965-06
De hovneste
Stoer Mestere

   Ordens Insignier

Storkors (St.H.H.)
Kommandør (K.H.H.)
Ridder (R.H.H.)

   Orden

Ordenskollegium

   Matrikkel

Storkors
Kommandør
Ridder
Fullstendig
matrikkel

Profiler

   Promosjon

Generelt
Promosjon 2006

   Rigets stillstand

Beretning 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen !

Hans Hovenhet Hestehoven har siden 1924 vært Studentsamfunnet i Ås sin høye beskytter.

Det var i 1929 at ordenen fikk sitt navn. På Ås-stedet valgte studentene bare en ytterst liten del av hestens ytterlære, og lot navnet samtidig få en klang av ugrasbiologi. Passende var det den gang, passende er det fremdeles. Les mer her.

Hjemmesiden er et prosjekt ledet av Stormester Einride Berg.
Har du tilknytning til Ordenen og ønsker å oppdatere din informasjon,
ta gjerne kontakt med ham.

 

 

 

.